Even kennismaken

Profiel Leo Beckers (1960) Eigenaar/Directeur BCMG

Kennismaken met Leo BeckersZijn dertien jaar in de ICT-sector heeft de basis gelegd voor de manier van denken en analyseren van Leo Beckers. Begin 1996 stapte hij over naar Beekse Bergen om een klein jaar later eindverantwoordelijk te worden voor alle onderdelen van het bedrijf.

Hij heeft bij Beekse Bergen een grote reorganisatie doorgevoerd en zorggedragen voor de herontwikkeling en formulering van de strategie van Beekse Bergen. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het aanbrengen van optimale synergie in middelen en personeel speelde daarin een grote rol. In 2000 trad Leo Beckers toe tot de holding-directie van Libéma en werd hij eindverantwoordelijk voor 13 dag- en verblijfsrecreatiebedrijven.

 

BCMG

Inmiddels heeft hij al bijna 20 jaar zijn eigen managementadviesbureau en adviseert hij organisaties op velerlei gebieden. Zijn uitgebreide operationele kennis van de exploitatie van leisurebedrijven geven hem een andere kijk op de beoordeling van bestaande en nog te ontwikkelen vrijetijdsinitiatieven.

 

Maar ook buiten de vrijetijdsector is hij actief. Hij benadert strategische en operationele vraagstukken vanuit zijn kennis over en ervaring met logistieke processen, capaciteit- en productiemanagement, marketing, communicatie etc. Dat geeft de mogelijkheid succesvolle oplossingen uit andere sectoren toe te passen.

 

Zo is hij vanaf 2016 in de zorgsector succesvol actief als interim manager. Zijn toegevoegde waarde is de coachende ondersteuning van zorgteams bij het vergroten van hun organiserend vermogen. Niet harder werken, maar gerichter, slimmer, planmatiger en vooral belevingsgericht werken zijn hierbij de kernwoorden.

 

Leo Beckers is de verbindende en coachende leidinggevende met overtuigingskracht die er zorg voor draagt dat de teamprestatie meer is dan de som van de prestaties van de individuele medewerkers. Enthousiasme, sensitiviteit, creativiteit, inspiratie, daadkracht en degelijkheid zijn daarbij zijn belangrijkste karaktereigenschappen..

Opdrachtgevers BCMG

Beekse Bergen, BMC, Boekingscentrale Brabant B.V., Boudewijnpark Brugge, Brabants Bureau voor Toerisme (BBT), Brabant Culturele Hoofdstad 2018, Brabantse Wal, BUAS (Breda University of Applied Sciences), Camping de Heldense Bossen, Dagattracties Zeeland, Dagrecreatie Oost Maarland, Dichterbij, Dutch Food Experience (EETNL), Efteling, ERAC, Floriade, Fort de Hel, Gaiapark, Gemeente Bergen, Gemeente Boxmeer, Gemeente Breda, Gemeente Cuijk, Gemeente Deventer (musea Deventer), Gemeente Dongen, Gemeente Enschede, Gemeente Gilze Rijen, Gemeente Goirle, Gemeente Heusden, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Oisterwijk, Gemeente Tiel, Gemeente Tilburg, Gemeente Waalwijk, Gemeente Werkendam, Gemeente Wijk en Aalburg, Gemeente Zutphen (musea Zutphen), HAS ’s-Hertogenbosch, Het Groene Woud, Hogere Hotelschool Maastricht, Hogeschool Zuyd, Jeugdzorg Gelderland, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, Koninklijke Kentalis, Landschappen van Allure, Libéma Holding, Logikos, Midpoint Brabant, Leisure Boulevard, Provincie Noord-Brabant (beleidsterreinen Economie en werk, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Milieu, Natuur en landschap, Omgevingsbeleid, Verkeer en vervoer), Provincie Zeeland, Recron Brabant, Recron Groepsaccommodaties, Recron Limburg, Regio Achterhoek, Regio Venlo, ROC de Leijgraaf, ROM Midden Brabant, SES West-Brabant, SOVAK, Stichting de Ideale Connectie, StoomStad Sneek, Summercamp Heino, Uitmarketing, Tilburg University, Zaanse Schans, Zeeland 2040, Zonnewende

© 2020 BCMG Consultancy en Management Advies | Disclaimer