Strategisch denken | operationeel handelen

Waarom BCMG

Leo BeckersHet op geheel eigen wijze benaderen van vraagstukken en opdrachten is het belangrijkste onderscheidend vermogen van BCMG. De brede leidinggevende ervaring stelt ons in staat op verschillende niveaus te opereren en uw organisatiestrategie ook goed operationeel te vertalen. De multisectorale kennis en ervaring biedt BCMG de kans om succesvolle oplossingen uit andere branches te vertalen naar uw vraagstuk. Met creativiteit, lef en doorzettingsvermogen zoeken wij naar oplossingen op maat.

BCMG in de ZORG

In de zorg bieden wij interim management ondersteuning en helpen (zelforganiserende) teams de slag te maken naar een efficiënte bedrijfsvoering in combinatie met goede zorg.
De teams worden meegenomen in die wijze van denken en wij geven geef hen aan op basis van welke argumenten wij tot onze besluiten komen.

Daarmee leren zorgteams uiteindelijk om op basis van afgewogen argumenten zelfstandig tot beslissingen te komen. Zo creëren zij eigen succesvolle ‘maatwerk’ vraaggerichte zorgoplossingen. Uiteraard met de focus op de kwaliteit van de zorg, maar ook met een goed oog op de bedrijfsvoering.

BCMG en VRIJE TIJD

De afgelopen jaren was er een geweldige groei binnen de vrijetijds-markt. Het economisch belang wordt herkend, maar is volgens ons nog groter dan gedacht. Er liggen nog kansen door het combineren en slim toepassen van groot- en kleinschalige vrijetijds-initiatieven met maatschappelijke vraagstukken.

Het creëren van cross-overs tussen verschillende sectoren, nieuwe vormen van samenwerking tussen aanbieders van vrijetijds-producten en andere maatschappelijke partijen is de nieuwe uitdaging. Belangrijk daarbij is dat wij de reeds aanwezige energie in uw organisatie meenemen in die vertaalslag. Die energie vormt de basis voor een duurzaam draagvlak.

© 2020 BCMG Consultancy en Management Advies | Disclaimer